Tisztítsuk meg az Országot! – projekt 2020

Tisztítsuk meg az Országot! – projekt 2020

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., mint lebonyolító szervezet által kiírt „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt 2020. I.üteme.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek és illegális hulladéklerakással érintett ingatlantulajdonosok számára. A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemének célja, hogy a Kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.

Elnyert pályázati összeg: 7.600.000 Ft.

A projekt megvalósítási ideje: 2020. október 01. – 2021. május 31.

A támogatásból az érintett ingatlanok illegális hulladék lerakásától történő megóvása érdekében védelmi rendszer (sorompó, kamera/kamera rendszer) kiépítése lesz megvalósítva. 4 kiemelt területre kerülnek fel kamerák, a településről kifelé vezető földutaknál.

Projekt előrehaladása

A pályázatban érintett területek a megtisztítás előtt

Rákóczi utca vége

Hunyadi utca a Szárító felé

Kossuth utca vége

Kis-Anglia felé

Az érintett területek megtisztítása

Az érintett ingatlanok területét szükséges volt megtisztítani az oda elhelyezett hulladékoktól, ami a múlt hét folyamán meg is történt. Az adott területek hulladékmentesítéséről a helyi Önkormányzat gondoskodott, melyet a település gondnokságáért felelős kollégák végeztek el. Köszönjük a segítséget a megvalósításban!

A kameratartó oszlopok kihelyezése

Következő lépésként az érintett ingatlanok közelében megtörtént a kameratartó oszlopok kihelyezése. Hamarosan a kamerák felszerelése is megtörténik.

A kamerák kihelyezése

Végső lépésként elhelyezésre kerültek a kameratartó oszlopokon a kamerák, és a működtetésükhöz szükséges kiegészítő eszközök. Az alapműködés biztosítását a napelemek adják. Az adatok továbbítása automatikus, és a kamerák mozgásérzékelők.

Rákóczi utca vége

Kossuth utca vége

Hunyadi utca vége

Kis-Anglia felé

Megszakítás