Csetény Községi Polgárőr Egyesület

Csetény Községi Polgárőr Egyesület

Közel 15 év várakozás után végül 2020 februárjában megalakult Csetényben is a Polgárőrséget összefogó Egyesület. A bírósági végzés megérkezése után az egyesület tagjai elkezdték a vállalt feladatok elvégzését. Az egyesület cél szerinti tevékenysége a közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőr szervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bűnözők társadalmi rehabilitációja).

Feladata, hogy közreműködjön a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytathat. A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végezhet, együttműködve a helyi rendőri szervekkel. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását.

Az egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri szolgálatot lát el.

Az egyesülettel fennálló tagsági viszony lehet rendes tagság, pártoló tagság és tiszteletbeli tagság. A rendes tag lehet minden cselekvőképes nagykorú, aki büntetlen előéletű, magyar állampolgár aki elvállalja a polgárőr szolgálat ellátását, és kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott Szolgálati és Etikai Szabályzatot, fizeti a tagsági díjat, és fogadalmat tesz.

Eddigi működésünk során 2020.05.15. és 2021.01.01. között 126 szolgálatot teljesítettünk, az összesen eltöltött órák száma 624 óra és 30 perc. Ez alatt az időszak alatt 3 esetben került sor rendőri intézkedésre. A leírtak tükrözik, hogy a polgárőr egyesület munkájára nagy szükség van a településünkön. Kérjük, amennyiben csatlakozni szeretne tevékenységünkhöz és ezáltal segíteni a településen élőket, keressenek minket elérhetőségeinken.

E-mail: polgarorseg@cseteny.hu

Tel: 06 20 624 3549

Amennyiben támogatni szeretné tevékenységünket, azt is megteheti az 50420702-10001071-es számlaszámra történő utalással.

Koczor Sándor Elnök

Pályázati támogatások

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap támogatásai

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázat – FCA-KP-1-2021/3-000860

A Csetény Községi Polgárőr Egyesület 2021-ben a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című programban pályázott és 1 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatási összegből a működtetéshez szükséges eszközöket fog beszerezni egyesületünk.

Megszakítás