Baptista

Baptista

Gyülekezetünk egy több mint 100 éves múltra visszatekintő gyülekezet. A múltunkat egy nagyszerű dolgozat mutatja be a honlapunkon. Innen letölthető.
Mivel a múltunk a fenti linken olvasható, inkább a gyülekezet jelenéről néhány gondolat.
Három generáció, mint három oszlop van jelen a gyülekezetben, akik együtt élik meg hitüket és erősítik egymást. Az idős korosztály a tapasztalatával és hűségével támogatja azt a közép korosztályt, akiknek a gyermekeik a gyülekezet jövőjét jelentik. Ez a többgenerációs „együtt lakás” adja meg a gyülekezet dinamikáját, hangulatát. Jó megélni, hogy a vasárnapi alkalmaink végén nem szalad szét a gyülekezet, hanem beszélgető csoportok alakulnak ki és erősödik a közösség.
Jó látni azt, hogy az Isten igéje, hogy formál életeket és hogy segít át egyéneket és a közösséget a nehéz időszakon.
Hisszük és valljuk: Isten szavában, az Ő ígéretében van a gyülekezetünk jövője!

Alkalmaink

  • Kedd 18.00 imaóra (nyári időszakban 18.30)
  • Csütörtök 18.00 bibliaóra (nyári időszakban 18.30)
  • Vasárnap 10.00 istentisztelet
  • Vasárnap 17.00 istentisztelet (kivéve minden hó 2. és 4. vasárnapján)

Elérhetőség

Csetényi Baptista Gyülekezet
8417 Csetény, Petőfi utca 66.
honlap: https://csetenyibaptista.hu
facebook: https://www.facebook.com/Cset%C3%A9nyi-Baptista-Gy%C3%BClekezet-1313899552089383

Lelkész

Kondacs Gábor
e-mail: gaborlelkesz@gmail.com
telefon: +36 20 775 8559

Megszakítás