Bölcsődefejlesztés Csetényben TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00005

Bölcsődefejlesztés Csetényben TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00005

2022 | 04 | 06

Sajtóközlemény

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Bölcsődefejlesztés Csetényben

Csetény Község Önkormányzata sikerrel pályázott a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00005 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című támogatásra. A 317,74 millió forint összköltségű, vissza nem térítendő támogatást elnyert projekt a Széchenyi 2020 Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg. A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése 2023.06.30.

Csetény Veszprém megyében található község, melynek lélekszáma az elmúlt időszakban nőtt, mely köszönhető a felújított óvodának, egészségháznak és a település határában épült iparterületnek. A lakosságra jellemző, hogy a munkaerő piacon aktív, aminek következtében nagy szükség van olyan ellátó intézményre, amely a gyermekek napközbeni felügyeletét, fejlesztését biztosítja. Helyi sajátosságokat figyelembe véve megtesszük a szükséges lépéseket a bölcsődei intézmény létrehozásával. Azt kívánjuk elérni, hogy a helyi bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A bölcsőde felépítésének helyszíne 8417 Csetény, Petőfi Sándor utca 53. A tervezéssel érintett ingatlanon az elmúlt időszakig egy leromlott állapotú, használaton kívüli, egykori közösségi épület található, mely idén ősszel elbontásra került A tervezett épületet úgy helyezzük el a telken, hogy az előkerti részen a megfelelő számú parkoló kétoldali beállással kialakítható legyen, így elkerülve az utcán való parkolás balesetveszélyes gyakorlatát. A cca. 314 m2-es épület még így is elhelyezhető az ingatlan beépítésre alkalmas területén, jelentősebb földmunkák nélkül. A földszintes épület főtömegét az óvodai épülethez igazodó térfallal alakítjuk ki, hogy településképileg rendezett arculatot kapjunk. Az L alakú, hagyományos, magastetős főtömeghez kishajlású épületrészek csatlakoznak, melyek az utcai oldalon a bejárati és fogadótér zónát fedi, az udvar felé pedig a csoportszobák és teraszok tagolását, lefedését adják meg. A nagyobb méretű aulatér köré szerveződnek a bölcsődei csoportok helyiségei, illetve a főbb irodák, így biztosítva a jó áttekinthetőséget. Az intézmény gazdasági és személyzeti jellegű helyiségei egy külön folyosóról nyílnak. Önálló gazdasági bejárat létesül külön étel beszállítással és hulladékelszállítással. Az épületben csak melegítőkonyha kerül kialakításra, mivel a szomszédos óvodában egy felújított főzőkonyha áll rendelkezésre. Az udvari – védett oldalon – részben fedett teraszok, illetve játszóudvar kerül kiépítésre.

További információ kérhető:

Csetény Község Önkormányzata

Cím: 8417 Csetény, Rákóczi utca 30.

Tel.: +36 88 485 014

Honlap: www.cseteny.hu

A három év alattiak száma az alábbi táblázat szerint változott az elmúlt években:

Tervrajz
Megszakítás