Költségvetés a 2021. évben

Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csetény Község Önkormányzata – továbbiakban Önkormányzat – polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben elfogadta az Önkormányzat 2021. évi költségvetését.
A Költségvetés nem más, mint az önkormányzat éves pénzügyi-gazdálkodási terve, melyben meghatározzuk, és szembe állítjuk bevételeinket és kiadásainkat.
Előkészítése és megalkotása mind az előkészítők, mind a döntéshozók szempontjából nagy felelősséggel járó fontos feladat, amely nem nélkülözheti az intézmény aktív munkáját és együttműködését a hivatal tervezését végző munkatársakkal.
A költségvetési gazdálkodás alapelve, hogy a bevé­teli, és a kiadási főösszegnek meg kell egyeznie, amely a költségvetésünkben a 2021. évben: 517.515 eFt.
Az államtól kapott működési célú támogatások: 206.935 eFt, amely jellemzően az óvodára, a konyhára, a közfoglalkoztatottakra, a települési támogatásokra, és a kötelező feladatok ellátására kell fordítani.
A helyi adókról származó bevételek: 31.424 eFt: Az adókból származó bevételek tekintetében az előirányzatok a 2020. évben befolyt összeg felülvizsgálatával kerültek megtervezésre. Sajnos a járványügyi helyzetre tekintettel gépjárműadóból származó bevételek teljes mértékű kiesését, valamint az iparűzési adóbevétel csökkenését eredményezte az önkormányzatunk költségvetésében.
Az előző év végén a Magyar Közlönyben megjelent a helyi iparűzési adó módosítására vonatkozó kormányrendelet, amelynek lényege, hogy 2021-től maximum 1% lehet az adó mértéke, ami korábbi években önkormányzatunk rendeletében 1,8% volt. A jelentősebb összegű bevételtől elesést a kor­mány kiegészítőtámogatás formájában kiegyenlíti az önkormányzatoknak. Továbbá az iparűzési adó csökkenését a vállalkozások alacsonyabb összegű árbevétele eredményezi, mert a gazdaság visszaesését vonta maga után a járvány megjelenése.

Működési bevételek: 105.773 eFt: Az intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok bérbe adásából származó bevételek, az ellátási díjak bevételei, valamint a háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartására kapott támogatás, és csekély kamatbevétel előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerzdések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján, figyelemmel a 2021. évben ellátandó feladatok mértékére. Itt jelenik meg továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fizetett térítés. Az étkezést igénybe vevők a 2020-as évben megállapított térítési díjakon tudják igé­nyelni az önkormányzat szolgáltatását.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 160.428 eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 6.477 eFt

Fontos kiemelnünk a kiadási oldalon a beruházásokat, és felújításokat, hiszen a 2021. évben folytatjuk a megkezdett szemmel látható munkákat, amelyek gyarapítják Önkormányzatunk vagyonát, és biztosítják településünk fejlődését.
Csetény Község Önkormányzata 2017. évben kezdte meg a TOP-1.2-1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott „Kulturális vonzerőkön alapuló hálózat létrehozása a Csetényi kastély látogatóközpont kialakításával” elnevezésű projekt megvalósítását.
A tervezett- illetve megvalósítás alatt realizált, állagmegóvás szempontjából kiemelten elvégzendő projektelemek megvalósítása az elsődleges célunk a projekt által kitűzött eredmények elérése és azok hosszú távú fenntartása érdekében, így többlet támogatás igénylése keretében tudjuk megvalósítani az alábbi felsorolt fejlesztésekből a játszótér illetve a kerítés kialakítását.


2021.évben jelentkező Beruházási feladatok:
– Magyar Falu Program Közterület karbantartás: 1 047 ezer forint
– Kastély eszközbeszerzés: 2 417 ezer forint
– Kastély játszótér: 10 831 ezer forint
– Könyvtár NKA pályázat TV beszerzés: 199 ezer forint
– Kastély marketingtevékenység: 1 270 ezer forint
– Bölcsöde fejlesztés: 199 530 ezer forint (költségvetés még nem tartalmazza)

2021.évben jelentkező Felújítási feladatok:
– Kastély kerítés kialakítása: 16 046 ezer forint
– Kastély kerékpárút: 163 ezer forint
– Kastély jobb oldali szárny ebr pályázat: 53 994 ezer forint

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet áttekintve megállapíthatjuk, hogy működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított. A felhalmozási költségvetés teljesíthetősége azonban nagy kockázatot hordoz magában tekintettel a korábbiakban részletesen említett fejlesztések volumenét és a jelenlegi megnövekedett építőanyagok árakat illetve szolgáltatások árait tekintve.
Továbbá az önkormányzat bevételeit nem növeli, ez alatt értjük, hogy újabb adókat nem vetünk ki a lakosság részére, valamint a bérleti díjak és étkeztetés díjak is maradnak az előző évek összegével.
Most még inkább elmondható tehát, hogy 2021. évben fokozottan ügyelni kell a takarékos gazdálkodásra annak érdekében, hogy a költségvetés mind működési, mind pedig felhalmozási szinten tartható és megvalósítható legyen.

Ganzler Piroska
Pénzügyi előadó

Megosztás, továbbküldés, nyomtatás

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Nyomtatás
Skip to content