Advent negyedik vasárnapja

Tisztelt Csetényiek, kedves Testvéreim!

Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó adventi ünnepen. Elérkeztünk az ünnepsorozat utolsó alkalmához. December 20-án gyújtjuk meg a negyedik gyertyát. Az advent vezet be bennünket a karácsony ünnepébe. A keresztény világ ekkor ünnepli Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött fiának megszületését.

A megváltó bejövetele ebbe a világba mindenkor reménységet közvetít mindannyiunk számára. Azt az üzenetet adja át e küzdelemmel teli földi létben, hogy az Isten beavatkozott a történelembe és véghezvitte az esendő ember megváltását. Isten fiának meg kellett születnie emberként, hogy mindegyikőnk szívét megváltoztassa az a szeretet, amivel csak az Örökkévaló rendelkezett, hiszen igazából erre van mindannyiunknak szüksége.

Lukács evangéliuma 2.8 : Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett.

Ma is ilyen éjszaka van a világ felett. Ezt a sötétséget, ami ma beborítja a Földet, Covid-19-nek hívják. Vigyázni kell magunkra, szeretteinkre és a környezetünkre is, mert Isten tud ebben a helyzetben nekünk örömet adni, és ilyen körülmények között a Mindenható szava, a szentírás tud bennünket megerősíteni. Azon az éjszakán a Lukács 2:10-ben az angyal azt mondta, hogy ne féljünk, mert az Isten velünk van.

Ahogy hétről hétre meggyújtjuk a gyertyákat, kibontakozik az Úr üzenete, ahogy a Lukács 2:14-ben a mennyei sereg azt mondja: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”.

Istennek mondanivalója ma is érvényes ránk nézve. Ilyenformán, az év végén szokás visszatekinteni, mi van mögöttünk. Rendkívüli év volt a 2020-as esztendő. Nagyon sok megválaszolatlan kérdés van függőben.

Ha szétnézünk magunk körül, legyünk hálásak azért, amink van! Az ünnep különlegessége, amiért köszönetet mondhatunk, az a szeretett közösség, ami összeköt bennünket családjainkkal, településünkön élő ismerőseinkkel, csetényi szeretteinkkel és nemzetünkkel.

Nem vagyok benne biztos, hogy mindig így lesz ez. Az, hogy keresztény nemzet vagyunk, hogy a karácsonyt megünnepelhetjük, az élet ajándéka. Főleg akkor, ha az ünnepnapokon, karácsonykor nem kell dolgoznunk. A karácsony a szeretet ünnepe.

Emlékezzünk meg a három királyról, akik nagy utat tettek meg azért, hogy ajándékaikat: a mirhát, tömjént, és az aranyat, a Megváltó Úr Jézus Krisztusnak átadják! A Máté 2:11-ben megírtak alapján tisztességet tettek azzal, hogy státuszukkal nem hivalkodva, szellemi szívük nem zsírosodott meg, így be tudták fogadni azt a tényt, hogy nem csak egy csecsemőt , és nem csak egy istállót látnak, hanem az Örök Királyt, az emberiség nagy Reménységét, a Szabadítót pillanthatták meg. Ez minden fáradtságot, megtörtséget feledtetni tud az emberrel, ha szívével láthatja a Messiást. A mi erőfeszítéseink új értelmet tudnak nyerni azzal, ha keressük Isten tetszését a hit mértéke szerint.

Csetény lakói is sokat fáradoztak azon, hogy településük fejlődjön, élhető legyen mindannyiunk számára.

Köszönöm az egész éves támogatását Nagy Attila polgármester úrnak és a képviselő-testületnek. Imádkozunk azért, hogy Istentől kapjanak erőt arra, hogy küldetésük és vállalásaik a település lakóinak békés, boldog jólétéért sikeresek és áldottak legyenek.

Számtalan okunk van arra, hogy ne szomorúsággal zárjuk az évet, hanem reménységgel tekintsünk a jövő felé. Elég, ha megemlékezünk győzelmeinkről, a megszületett gyermekekről, a teherbíró, életerős családokról, és azokról a szeretett társainkról, testvéreinkről, akikkel összeköt bennünket a hit és a mindennapi élet.

Azonban nem feledkezhetünk meg azokról az embertársainkról sem, akik ezekben a napokban szükségben vannak. Önzetlen, tiszta szívű gondoskodással vagy éppen szükségleteik betöltésével is bizonyságot tehetünk arról, hogy maga a Szeretet közöttünk van és bennünk él.

A Szentírás ezen igéi vezessék át mindannyiunk életét a 2021-es esztendőbe: Korinthus 13.11-13:

“Mikor gyermek valék úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek , úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”

Nem csak az ünnepekre fordított ajándékok számítanak, amiket adunk a szeretteinknek, hanem helyezzünk hangsúlyt arra, hogy tudatosan megjelenítsük képességeink szerint az otthonunkban, a meghitt pillanatok közben a hitet, a reményt és a szeretetet.

Engedjék meg, hogy a Csetényi Hit Gyülekezete nevében áldott, békés, reményteljes ünnepeket kívánjak!

Az Úr áldásával: Árvai Gyula Ottó, a Csetényi Hit Gyülekezete lelkésze

Megosztás, továbbküldés, nyomtatás

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Nyomtatás
Skip to content