2020-1HU01-KA229-078694_1 kódszámú ERASMUS+ Iskolai, óvodai partnerségek keretei között Lelki- testi Innovatív Kreatív Együttműködés elnevezésű pályázat

2020-1HU01-KA229-078694_1 kódszámú ERASMUS+ Iskolai, óvodai partnerségek keretei között Lelki- testi Innovatív Kreatív Együttműködés elnevezésű pályázat

Lelki- testi Innovatív Kreatív Együttműködés

Projektünk címének Lelki- testi Innovatív Kreatív Együttműködés (LIKE) címet választottuk. Óvodánk számára egyaránt fontos a gyermekek, szülők, óvodai dolgozók testi-lelki jóléte. Évek óta kiemelt feladatként kezeljük a témakört, a néphagyományőrzés, környezeti nevelés, a nemzeti identitástudat erősítése mellett. Az intézményünk kollégái valamennyien elkötelezettek a témák iránt. Az elmúlt évek során a továbbképzések, konferenciák, előadások nagy része ezekre a témakörre épült. A kollektíva nagyon színes, mindenki megtalálhatja a számára vonzó területet.

A pályázati felhívást követően a kollégák közösen döntöttek úgy, hogy tudásukat szívesen megosztanák másokkal, és mi is szívesen tanulnánk más intézményektől. Mivel a járás óvodáival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, így jól ismerjük szakmai munkásságukat. Mertünk álmodni egy nagyot, kíváncsiak vagyunk. Szeretnénk  betekinteni más országok óvodáinak szakmai életében. Ez inspirálta a projekt elindítását.

A partnerek kiválasztása nem volt könnyű feladat, bár a kiválasztás során sokan mutattak együttműködést, de a tényleges munkavégzés megismerését követően többen elálltak a lehetőségtől. Mégis úgy érezzük, hogy a velünk maradt két partnerrel nagyon szerencsés lesz az együttműködésünk, hiszen “egy nyelvet beszélünk”.

Kiemeltük az “egészség és jólét” témakörét, amely az egész együttműködésünk alapját képezi. Célunk a partnereink (szülők, gyermekek, kollégák) egészségének megőrzése, fenntartása. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már az óvodában sajátítsák el az egészségük megőrzéséhez szükséges alapokat. A WHO szerint: “Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. Az óvodai tevékenységek mind-mind az egészség megőrzésére fókuszálnak. Ilyen a verselés-mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, mozgás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése. Partnereinkkel közösen dolgoztunk ki egy munkatervet, melynek fókuszában a testi-lelki egészség áll. Több tevékenységben igyekszünk majd a szülőket is bevonni, nekik szóló előadásokkal illetve a gyermekeken keresztül tanítani őket. Évek óta nehézséget okoz, hogy a  21. században miként tudjuk megőrizni a kollégák lelki egészségét is. Több alkalommal szerveztünk már továbbképzéseket, illetve előadásokat is a kiégés és pedagógus szerep fontosságának a témakörben.

Azt várjuk ettől a projekttől, hogy a kollégák (valamennyi) szakmailag megújulva, feltöltődve tudják folytatni a megkezdett munkát az óvodások körében, tapasztalataikat osszák meg helyi, járási, vagy akár nemzetközi szinten.

Gyermekeink részéről kívánjuk, hogy a kitűzött céljaink teljesüljenek, együttműködőbbek, elfogadóbbak és a világra nyitottabbak legyenek.

A szülők részéről elvárjuk, hogy a gyermekeken keresztül ők is elfogadóbbakká, nyitottabbakká váljanak, kapcsolódjanak be a projekt kínálta programokba.

A partnerektől várjuk a közös kooperációt, együtt gondolkodást, a felmerülő problémákra való megoldást, tapasztalatcserét.

Minden intézmény valamennyi dolgozója részt vesz a projektmunkában, ugyanúgy mint a gyermekek, kb. 200-250 gyermek, ők nem a mobilitás lehetőségével, hanem a pedagógusokon keresztül akár online formában, videóüzenetben, apró ajándékkal, képeslapokkal tartják majd a kapcsolatot egymással. 

Célunk a továbbiakban az, hogy az általunk szervezett programok nyitottak legyenek, minden érdeklődő óvoda betekintést nyerhessen a projekt részleteibe, szakmai együttműködésbe. A projekt végén tervezünk egy kiadványt amely tartalmazza témakörök szerint a “jó gyakorlatainkat”, ötleteket, játékokat melyeket a partnerekkel közösen dolgozunk ki.

                                                                                              Kelemen Anita Intézményvezető

Megszakítás