Körzeti Egységes Óvoda- Bölcsőde Csetény

A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. (Wass Albert)

Bemutatkozó
 

Óvodánk a Bakony szívében, erdőkkel, dombokkal körülölelt településen, Csetényben található. Tagóvodánk Szápáron, egy csoporttal működik.
1972 óta működik a településen óvoda. Először, egy, kettő végül három csoportos óvodaként működött 2007-ig. Ekkor sajnálatos módon két csoportossá vált az intézmény egy csoport működése megszűnt.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy idén, 2015. szeptemberében, újra három csoportos óvodaként állhatunk a kisgyermekek és szüleik rendelkezésére.
Pályázati forrásból hamarosan megújul, megszépül óvodánk, óvodai konyhánk is, ahogy a község több intézménye is. Szerencsések vagyunk, hogy a falu vezetése fontosnak tartja, hogy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő nevelési-oktatási intézményekbe járhassanak gyermekeink.
Mi, az óvoda dolgozói pedig arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező gyermekeket érzelmi biztonságot adó, szeretetteljes légkör fogadja a tágas, barátságos csoportszobában. Biztosítjuk a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, testi-lelki egészségét. Célunk, hogy gyermekeink az iskoláskor elérésének idejére érdeklődő, a szépre, a jóra fogékony, kreatív, saját teljesítő képességét ismerő, társait elfogadó, nyitott gyermekké fejlődjön.
Mindezek részletesen a Helyi Pedagógiai Programban kerültek megfogalmazásra. Óvodai életünk szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Ritmusát az évszakok, a jeles napok, a hagyományok adják. A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Alapértékünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. A jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítjuk óvodánkban, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő foglalatosságokkal. A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozzuk sok mesével, verssel, mondókával, ének- zenével, mozgással. Kiemelten fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, a hagyományápolást, a jeles napokat, népi megfigyeléseket beépítjük mindennapjainkba. Ápolva, tisztelve a hagyományokat, szokásokat. Szükség esetén logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus szakemberek segítségével tudjuk megtámogatni a gyermeki képességek fejlődését, fejlesztését. Óvodásainknak néptáncot, ovi-focit, rendszeres színház-bábszínházlátogatást, kirándulást, túrákat, kirándulásokat kínálunk. A szülők, gyerekek óvónők együttlétének élményszerű alkalmai, szüreti nap, kirándulások, az évzáró családi délutánok, erdei túrák, sportvetélkedők, kézműves játszóházak, az óvodába hívogató rendezvényeink. Közösen átélt örömökkel fonjuk szorosabbra a család és óvoda együttműködését.
Óvodánk nyitvatartási idejében naponta 6,00-16,00-ig szeretettel várjuk az irántunk érdeklődő családokat!
Kelemen Anita
óvodavezető

Munkatársaink:

MiciMackó Csoport

Óvodapedagógusok: Nagy Tiborné, Vargáné Kovács Ildikó
Dajka: Orbánné Nagy Ildikó

Süni Csoport

Óvodapedagógusok: Tóth Erika, Vargáné Szabó Erika
Dajka: György Lajosné

Szavanna Csoport

Óvodapedagógusok: Bartókné Krabácz Éva, Kelemen Anita
Dajka: Trojákné Molnár Gyöngyi

 

Pedagógiai asszisztens

Vargáné Nagy Krisztina

 

 

A 2015-2016-ös tanévben a Szülői Munkaközösség Tagjai

Csizmadiáné Kertész Mónika, Bognárné Lajkó Violetta, Forsthofferné Gavacs Georgina, Hajdúné Polánszki Emília, Hanich Beáta, Kelemen Éva, Melhart Rita, Melhartné Janni Edina, Molnár Csilla

 

Élelmezésvezető - Konyhai dolgozók

Élelmezésvezető: Magyar Lászlóné
Konyhai dolgozók: Csizmadia Edina, Horváthné Henn Zsuzsanna, Csizmadia Józsefné, Nagy Jánosné

Százszorszép Óvoda – Tagóvoda Szápár

Óvodapedagógusok: Limpár Zoltánné, Lukács Nóra
Dajka: Lalákné Kukoda Gabriella

 

 

*

 

Információk

Régebbi