Friss hírek
  • Köszöntjük községünk megújult oldalain!  
 
 

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a csetényi Holitscher-kastély átmenetileg nem látogatható!


Kulturális programjaink

 


Községi könyvtár
 


2018. június 14-től átmenetileg a Polgármesteri Hivatalban működik tovább a könyvtár.

 


Legyél TE a hónap olvasója!  
Kölcsönözz ki és olvass el havonta egy könyvet! Minden hónap végén tárgyjutalmat sorsolunk ki az olvasók között a könyvtárban.


Kézműves foglalkozás
A szerda délutáni kézműves foglalkozásokon szeretettel várjuk a gyerekeket 16 órától a polgármesteri hivatalban!

🔀Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

 

🔀pályázati hírek  
Folyamatban lévő nyertes pályázatok
Az Önkormányzati Hivatal felújítása
 Az egészségház felújítása
    Tovább a részletekre >>
Ipari park létrehozása
    Tovább a részletekre >>

Az önkormányzati hivatal csatlakozása az ASP-rendszerhez
    Tovább a részletekre >>

Turisztikai látogatóközpont létrehozása a csetényi Holitscher-kastélyban és a kastélyparkban
Járdaépítés a Petőfi utcában
A ravatalozó felújítása
Az önkormányzati hivatal felújítása
Csetény község belterületi csapadékvíz elvezetése
    Tovább a részletekre >>
Az iskola felújítása
    Tovább a részletekre >>

Beadott pályázataink


Befejezett pályázatok
 

Az újjáépült óvoda

Az épületben többek között megújult a teljes közmű és villamossági hálózat, központi elszίvó és új eszközök kerültek elhelyezésre a konyhai részen. Új raktárak és egy egészségügyi szoba is kialakίtásra került. Egy új étkező helyiség is helyet kapott a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel, valamint a régi helyén torna szobát alakίtottak ki a gyerekek egészséges testmozgása érdekében. A megközelίtőleg 700 m2-es területen egy 350 m2-es parkolót és egy belső udvart is kialakίtottak.
 

Elkészült az iskolai pálya

Ősztől új pályán tornászhatnak iskolásaink. . A 12.641.000 forint pályázati támogatáshoz 2.230.000 Ft önrészt vállalt önkormányzatunk.
A pályaavatón készült képek >>
 

         
 


Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Csetény község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2021. évre is kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévre vonatkozóan.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 05.
Az Önkormányzat felhívása >>

Tájékoztató >>
A pályázat rögzítése az online felületen >>


Kommunális hulladék elhelyezése
Kérjüka lakosságot, hogy a kastélyparkban lévő kukákban ne helyezzenek el kommunális hulladékot!
A területet térfigyelő kamerákkal őrizzük, az illegális szemetelők szabálysértési eljárásban lesznek felelősségre vonva.
Dr. Molnár Máté jegyző


Ügyintézés az Önkormányzati Hivatalban
Értesítjük a lakosságot, hogy a Csetényi Önkormányzati Hivatalban a járványhelyzetre való tekintettel csak előre egyeztett időpontban és szájmaszkban lehetséges.
Ennek hiányában nem áll módunkban ügyfeleket fogadni.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Molnár Máté jegyző


Megújuló iskolánk alapkövének letétele
Megújul a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola, a közel egymilliárd forint értékű beruházás nyomán a gyermekek modern, 21. századi körülmények között tanulhatnak az intézményben. 2020. június 24-én az iskola alapkövét rakták le.
Az iskola felújításáról szóló tájékoztató >>


Közérdekű tájékoztatás
a bejelentés-köteles, illetve működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknak. Csetény Község Önkormányzat Jegyzője, mint kereskedelmi hatóság tájékoztatja a Csetényben kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásokat arról, hogy a kereskedelmi hatósági nyilvántartásban szereplő kereskedők, üzletek és kereskedelmi tevékenységek hatósági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv alapján végzi.
Részletek >>

A hatósági ellenőrzés 2020. évi munkaterve >>
Nyomtatványok a tevékenység bejelentéséhez:
-papír alapon kitölthető >>
-számítógéppel kitölthető >>


Orvosi eszköz beszerzés a Magyar Falu Program  pályázatból
A Magyar Falu Program keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi illetve védőnői ellátáshoz kapcsolódó,az ellátást segítő eszközök kerültek beszerzésre a 2.995.071.- Ft támogatásból.
Pályázatunk részletei >>


Tájékoztató vállalati kapcsolattartó elérhetőségéről
Tájékoztatjuk, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala új vállalati kapcsolattartót jelölt ki, akinek feladata tájékoztatás nyújtása az üres álláshelyekről, támogatásnyújtásról.
Részletek >>


Tájékoztató az illegális hulladéklerakásról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben térfigyelő kamerarendszer működik a hulladékgyűjtő szigeteknél.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladékot tilos lerakni a tárolóedények mellé! Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. A kamerák segítségével folyamatosan ellenőrizzük a hulladékgyűjtő szigeteket.
Részletek >>


A hulladékudvar új nyitva tartása
Kedden 10-18-ig, szombaton 10-13 óráig.


A Kormányablak ügyfélfogadással kapcsolatos ajánlásai
A belépés csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfelek részére engedélyezett! Az elkészült okmányokat levélküldeményben kézbesítjük ügyfeleinknek. Személyes átvételre nincs lehetőség! Javasoljuk, vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket!
További információ: mo.hu | kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal
Részletek >>


Tájékoztató
Település működtetési szabályok és javaslatok meghatározása egészségügyi veszélyhelyzetben Csetényben
Kapcsolatok:
Önkormányzati Hivatal: Tel.: 88/485-014 Tel/Fax: 88/485-005 e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu , 06 20 385 0345, csaladsegito@cseteny.hu.
Háziorvos: 06 88 587 050
Koronavírus gyanúja: TELEFONON a 06-88-587-050 vagy a 06-30-495-0938 telefonszámot, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számát: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456.
RÉSZLETEK:
A koronavírus elleni védekezés helyi szabályaról szóló önkormányzati tájékoztató >>


Tájékoztató a koronavírus fertőzés megelőzéséről
Tünetek, teendők, megelőzés >>
Hiteles kormányzati információs oldal a koronavírusról:
https://koronavirus.gov.hu/  


Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai >>


A Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények térítési díjai
Intézményi térítési díjak >>


A településképről szóló rendelet módosításai
Rendelet tervezet>>
Értékleltár református templom>>
Értékleltár kápolna >>

Értékleltár 1. világháborús emlékmű >>

Értékleltár 56-os emlékmű  >>

Értékleltár Trianon emlékmű >>

Értékleltár malenkij robot emlékmű >>


Módosításra került Csetény község helyi építési szabályzata
A rendelet teljes szövege, valamint a kapcsolódó térképek itt tekinthetők meg:
A 13/2019.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben Csetény Község Helyi Építési Szabályzatáról  >>
Beépítésre szánt területek szabályozási tervének
1. térképe >>

Beépítésre szánt területek szabályozási tervének
2. térképe >>

Külterület szabályozási terv térképe >>


Felhívás a kutyatulajdonosoknak
Felhívjuk a tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét, hogy minden kutyatulajdonos, aki a felügyelete alatt álló kutyát a közterületre kiengedi, vagy kóborolni hagyja 5.000-150.000 Ft-ig terjedően bírságolható.
A kutya szökésének megakadályozása az állattartó kötelezettsége! Amennyiben a kutya 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, a tulajdonosa bűncselekményt követ el!
Dr. Molnár Máté jegyző


Az óvodai játszótér felújítása
A Magyar Falu Program pályázaton Önkormányzatunk 4.998.593.- Ft összegű támogatást nyert óvodai játszótér kialakítására. Terveink szerint már kora tavasszal kialakításra kerül az új játszótér.


Az Önkormányzati Hivatal felújítása
Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium pályázatán, ahol a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére, valamint az elektromos hálózat, víz és szennyvízhálózat felújítására és a burkolat cseréjére nyert 28.635.200.- Ft vissza nem térítendő támogatást.
Köszönjük a támogatást, így az épület energetikai korszerűsítése után már az önkormányzat belseje is megújulhat a következő években.
Nagy Attila polgármester


Bővülő ügykörök a kormányablakokban
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019. július 1-jétől bővül a kormányablakokban azonnal elintézhető ügyek száma, lehetővé vált az Európai Egészségbiztosítási kártya kibocsátása és a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadása.

Részletek >>


Tájékoztató családi otthonteremtési kedvezményről
Az új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) több család számára lesz elérhető 2019. július 1-től.
Részletek >>


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek.
Az önkormányzati portál elérhetősége >>
Részletek 1. >>    Részletek 2. >>


Az engedély nélküli kutak bejelentése
Az engedély nélkül ásott vagy fúrt kutakat 2020. december 31-ig engedélyeztetni kell. A kutak engedélyeztetési folyamatáról egy most készülő jogszabály fog részletes tájékoztatást nyújtani.
Részletek >>


Kutak engedélyeztetése
A jogszabály szerint a meglévő ásott vagy fúrt kutakhoz is üzemeltetési és fennmaradási engedélyt kell beszerezni.
A kérelmet a mellékelt nyomtatványon a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
Számítógéppel kitölthető, nyomtatható kérelem >>
Kézzel kitölthető kérelem >>


Kulturális vonzerőkön alapuló hálózat létrehozása a Csetényi kastély látogatóközpont kialakításával
A fejlesztés célja kulturális és szabadidős turizmus beindítása, melynek során a településre érkező turista megismerheti a tájegység szépségeit, betekintést nyerjen a község kulturális életébe. Megújul a csetényi Holitscher - kastély egy jelentős része, kiállításokkal, kastélycukrászdával, játszósarokkal ismét élettel telhetnének meg a  régi termek. Megszépül a kastély körüli park is, ahol séta közben lehet felfedezni a kis arborétum növényeit, a gyerekek játszóteret vehetnek birtokba.
A kedvezményezett: Csetény Község Önkormányzata Elnyert támogatási összeg: 170 353 229 Ft
A projekt időtartama: 2017.06.02. – 2019.12.31.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
Tovább a teljes hírre >>


CSE-TÉNY projekt
A projekt egy hosszabb távú folyamatot ölel fel, melynek legfontosabb célja a Csetényben élő fiatalok és döntéshozók közti kommunikáció elősegítése, strukturált párbeszéd kialakítása. Szeretnénk minél több fiatalt bevonni a tevékenységekbe...
Tovább a részletekre >>
Tovább a program Facebook-oldalára >>


Könyv jelent meg Csetényről
A csetényi református gyülekezet történetét dolgozta fel Dr. Huszár Pál történész, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke új könyvében.
A könyvbemutatóról szóló írás a Naplóban jelent meg >>


 

Időjárás

 

AZ ORVOSI RENDELÉS ÉS RECEPTKIADÁS IDŐPONTJAI

Néhány fontos helyi jogszabály


Helyi esélyegyenlőségi program >>


a zajvédelem helyi szabályozása
 
A lakosság nyugalma érdekében 2017. augusztus 01-től csak az alábbi időpontokban lehet nagy zajjal járó (pl. motoroskasza, motorfűrész, fűnyíró stb.) tevékenységet folytatni: munkanapokon 7-től 21, szombaton 8-tól 20 óráig. Vasárnap és ünnepnapon az ilyen tevékenység nem végezhető!
Letöltés >>

a közterületek tisztántartása

Letöltés >>

Az ebtartás
 

Letöltés >>

 


Naptár

Útvonaltervezés Cseténybe

Kábelstudió Csetény

 
Hirdetéseink, videóink továbbra is az Interneten a Csetényi Kábelstudió honlapján és a Youtube-on tekinthetők meg..
Tovább a Kábelstudió Youtube oldalára >>