Friss hírek
  • Köszöntjük községünk megújult oldalain!  
 

Kulturális programjaink

 


A községi könyvtár új nyitva tartása
2017. június 19-től a könyvtár az alábbiak szerint tart nyitva:
hétfőtől péntekig naponta 8 - 20 óráig,
szombaton 8 - 13 óráig.Legyél TE a hónap olvasója!  
Részletek >>

Kézműves foglalkozás
A szerda délutáni kézműves foglalkozásokon szeretettel várjuk a gyerekeket a könyvtárban!


🔀Régi szüreti napok fényképei

Elkészült az iskolai pálya

Ősztől új pályán tornászhatnak iskolásaink. . A 12.641.000 forint pályázati támogatáshoz 2.230.000 Ft önrészt vállalt önkormányzatunk.
A pályaavatón készült képek >>

Elkészült az óvoda

Az épületben többek között megújult a teljes közmű és villamossági hálózat, központi elszίvó és új eszközök kerültek elhelyezésre a konyhai részen. Új raktárak és egy egészségügyi szoba is kialakίtásra került. Egy új étkező helyiség is helyet kapott a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel, valamint a régi helyén torna szobát alakίtottak ki a gyerekek egészséges testmozgása érdekében. A megközelίtőleg 700 m2-es területen egy 350 m2-es parkolót és egy belső udvart is kialakίtottak.


Elkészült a kastély felújítása

A Belügyminisztérium vis major alapjához nyújtott be sikeres pályázatot önkormányzatunk. Az ötmillió forintból a épület beázásait oldottuk meg a rézcsatornák javításával, cseréjével, pótlásával, a törött palák cseréjével, a palák mohamentesítésével, lemosásával. A támogatáshoz 550 ezer forint önrészt biztosított az önkormányzat.
  

         
 

 

Az új Településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzat
Letölthető dokumentumok:
Csetény község településszerkezeti tervének módosítása
194/2015.(XII.14) KT határozat >>
1. sz. melléklet: Szerkezeti terv belterület >>
2. sz. melléklet: Szerkezeti terv külterület >>
Helyi Építési Szabályzat 
15/2013.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet >>
1. sz. melléklet: Belterület szabályozás jobb >>
2. sz. melléklet: Belterület szabályozás bal >>

3. sz. melléklet: Külterület szabályozás >>Egészségház fejlesztése Csetényben
Csetény Község Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00025 kódszámú „Egészségház fejlesztése Csetényben” című projekten 57.939.706 Ft, 100%-os támogatású vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt befejezése -2018. május 31.- után létrejön egy 310 m2 összterületű, modern háziorvosi, védőnői és fogászati szolgáltatásokat tartalmazó egészségház. A felújítás és eszközbeszerzés mellett kiépül egy modern napelemes rendszer is.
Tovább a teljes hírre >>Tanévnyitó ünnepély
Galambos Szilvia, iskolánk igazgatójának köszöntője után Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg Csetényben a 2017-18-as tanévet. Tájékoztatta a megjelent szülőket és tanulóinkat, hogy iskolánk több, mint 635 millió forintos pályázati támogatásból újul meg. Ezután Nagy Attila polgármester az önkormányzat támogatásáról biztosította intézményünket. Az ünnepélyen részt vett Ovádi Péter, a Fidesz Veszprém megye 1. számú választókerületének elnöke. Az első és harmadik osztályos tanulók Enyinginé Bognár Tímea vezetésével rövid műsort adtak elő. Ünnepélyünk végén Galambos Szilvia igazgató ismertette az idei tanév rendjét.635 milliós pályázatból újul meg iskolánk!
A Veszprémi Tankerületi Központ 635.487.699.- Ft Európai Uniós támogatást nyert el "Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" címen iskolánk felújítására. A támogatást az EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében fejlesztési program keretében nyertük el.
Tovább a teljes hírre >>A képviselő-testület rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakosság nyugalma érdekében 2017. augusztus 01-től csak az alábbi időpontokban lehet nagy zajjal járó (pl. motoroskasza, motorfűrész, fűnyíró stb.) tevékenységet folytatni: munkanapokon 7-től 21, szombaton 8-tól 20 óráig. Vasárnap és ünnepnapon az ilyen tevékenység nem végezhető!
A rendelet részletei>>A képviselő-testület rendelete a közterületek tisztántartásáról
A képviselő-testület módosította a 13/2015-ös rendeletét, mely szerint „ 6/A.§ Aki a Rendelet 2.§- ában, 3.§- ában, 4.§- ában, 5.§- ában és 6.§-- ában leírt rendelkezéseket megsérti és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezésekbe ütköző cselekménynek, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül és a vonatkozó jogszabályok szerint helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható."
A rendelet részletei>>Tűzgyújtási tilalom
2017. június 20-tól visszavonásig

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a vvsszavonásig él!


 
Tájékoztató az ebtartásról

Az önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.
További tudnivalók az ebtartásról >>


 
Forgalmi rend változás Csetényben

Csetényben megváltozott a közlekedés rendje az alábbi utcák kereszteződésénél:
Hunyadi u. - Bem köz
Hunyadi u. - Arany J. u.
József A. u. - Bem u.
Bem u. - Petőfi u.
Törekvés u. - Keszthelyi köz

A változás az elsőbbség adást szabályozza!


Időjárás

 

AZ ORVOSI RENDELÉS ÉS RECEPTKIADÁS IDŐPONTJAI

A településszerkezeti terv módosítása és az új helyi építési szabályzat

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATNAK A CSETÉNYI IPARI PARK KIALAKÍTÁSA MIATT TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA
A 2017. augusztus 2-i munkaanyag letölthető dokumentumai:
Főépítészi állásfoglalás >>
Környezeti vizsgálat >>
Megalapozó vizsgálat >>
Az érintett terület szabályozási térképe
>>
Véleményezési szakasz leírása >>

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Letölthető dokumentumok:

A településszerkezeti terv módosítása:

    195/2015. (XII.14,) KT határozat
Térképmellékletek:
    Szerkezeti terv belterület
    Szerkezeti terv külterület
A helyi építési szabályzat:
    15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

Térképmellékletek:
    Belterület szabályozás bal oldal
    Belterület szabályozás jobb oldal
    Külterület szabályozás

 

Naptár

Lakossági hirdetések

 

Községünk lakói ingyen adhatják fel rövid apróhirdetéseiket a község oldalán!

Küldje hirdetését a könyvtar@cseteny.hu címre!

Kábelstudió Csetény

 
Hirdetéseink, videóink továbbra is az Interneten a Csetényi Kábelstudió honlapján és a Youtube-on tekinthetők meg..
2015. évi videófelvételek
Közérdekű közlemények
Hirdetések
Tovább a Kábelstudió Youtube oldalára >>